Schoolvisie

De Sint-Martinusschool is een Nederlandstalige school.

Leerkrachten blijven streven naar een hoog niveau ten voordele van Nederlandstalige en

anderstalige kinderen in deze multiculturele context.

Alle leerlingen krijgen de kans om hun eigen maximum niveau te bereiken.

Hiervoor werken we aan een stevig taalbeleid.


Wij profileren ons als een kleinschalige familiale school waardoor we meer

kwaliteitsvol onderwijs kunnen aanbieden.

Dit zorgt ook voor een vertrouwensband met

en een warme liefdevolle sfeer.


Onze school is een MOS-school.

Als school op de Brusselse rand streven we ernaar kinderen bewust te maken van de milieupro-

blemen, niet enkel op globaal vlak mar in en rondom de school.

Onze school biedt tevens mogelijkheden om de groene omgeving waar te nemen en te beleven,

en anderzijds de mogelijkheden van de stad te benutten.


VELE HANDEN MAKEN SAMEN SCHOOL


Het team als motor van de school, gedragen door ouders en externe medewerkers streeft er-

naar om het kind optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Gemotiveerde leerkrachten bouwen met plezier aan een warm nest

waar de kinderen zich goed voelen.


MET HANDEN VOL BAGAGE OP WEG


We willen de kinderen de nodige tools bieden om hun talenten te ontdekken en verder te ont-

plooien.  Hiervoor reiken we ze een leerrijke leeromgeving aan,

waarin aandacht besteed wordt aan kennisoverdracht

en het verder ontwikkelen van vaardigheden.

Het is onze taak als school om kinderen op te voeden tot zelfkritische, assertieve, verdraagzame, weerbare kinderen die op een gezonde respectvolle manier

kunnen omgaan met alle mensen,

zodat ze met een realistische kijk, zich in de wereld kunnen bewegen.


OP HANDEN GEDRAGEN


We werken aan brede basiszorg waar de leerkracht de spilfiguur is van het zorggebeuren.

Daarbovenop biedt het zorgteam “zorg op maat“.

In een vertrouwelijke omgeving bieden we kinderen en ouders een luisterend oor aan.

We schenken aandacht aan het specifieke noden.


MET HART EN HAND VERBONDEN


Vanuit ons motto “ik en de ander” kijken kinderen eerst naar zichzelf.

Gaandeweg groeit de relatie met de ander

om respect te hebben voor ieders eigenheid.

We willen vanuit een open christelijke levenshouding kinderen opvoeden,

waarin een aantal waarden en normen extra belicht worden:

Respect in al zijn vormen,

erkenning en waardering,

warme mensenliefde

dit met een knipoog naar Sint-Martinus