Nieuws

 

WEGWIJZER HET GBEUREN

Opendeurdag Tienerschool

Toonmoment 

De Sint was op bezoek

Het G-beuren

Halloween 3de graad lager en alle kleuters

Zoals we al heel vaak hebben gedaan in het verleden, organiseerden het 5de en het 6de leerjaar 7 activiteiten voor de kleuters binnen thema Halloween. Dit zijn enkele sfeerbeelden.

Toonmoment vrijdag 12 oktober 2018

 

Inschrijven van broers en zussen

 

Beste ouder,

Hebt u al een kind in onze school? Dan hebben broers en zussen voorrang bij de inschrijvingen. Kom tussen 5 november 8u en 16 november 16u naar de school. En schrijf broer of zus in! Ook kinderen van personeel hebben dan voorrang. Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij/zij zelf ouder is. Het personeelslid moet op het ogenblik van inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen op de school. (http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14368#6-3)

 

Belangrijk!

  • Na 16 november 2018 is er geen voorrang meer voor broers, zussen of kinderen van personeel.
  • Schrijf ook broers en zussen in, geboren in 2017. Ook als ze pas starten op 1 september 2020.

Hoe?

Kom naar de school tussen 5 november 2018 (8 uur) en 16 november 2018 (16 uur).

Neem mee:

  • Identiteitskaart van uw kind
  • Een bewijs dat het kind een broer of zus is van een kind dat al op school zit ( bijvoorbeeld de beide Kids-Id’s, geboorteaktes of attest van gezinssamenstelling)
  • bewijs van het domicilieadres van uw kind *
  • bewijs van het werkadres van een ouder *
  • Wilt u een voorrangsplaats Nederlands of GOK? En bezorgde u eerder nog geen bewijs van voldoende kennis van het Nederlands of attest van schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap aan het LOP of school, neem dit dan ook mee.

Vragen?
Contactgegevens van de school

 

Vragen over de inschrijvingsprocedure:

lop.brussel@vlaanderen.be

www.inschrijveninbrussel.be

02 553 30 20

 

 

 

 

 

We vliegen er in!

 

 

Klusdag 2018

Dank zij het totpteam van Sint-Martinus en de hulp van papa Grégory is de school weer helemaal in orde en staan we klaar voor 3 september!

 

Babbeluur: meertaligheid

Op 5 december 2017 hielden we een 1ste babbelcafé op de school om er te praten over het taalbeleid en de meertaligheid op de school. Dit zijn de resultaten:

Resultaten

Ouderenquête: thema “meertaligheid”

(59 ingevulde formulieren)

 

A. 

Relatie taal en ouders.

Ik koos bewust voor een

Nederlandstalige school.

 

       55           Helemaal mee eens

       4             Mee eens

          

         1              Weet ik niet

 

Ik koos voor een

Nederlandstalige school omdat deze in de buurt was.

5              Helemaal mee eens

3              Mee eens

7              Neutraal

           17           Mee Oneens

            24           Helemaal mee oneens

Ik koos voor een

Nederlandstalige school omdat het Nederlandstalig onderwijs staat voor

kwaliteit.

22           Helemaal mee eens

23           Mee eens

7              Neutraal

4              Mee oneens

3              Helemaal mee oneens

Ik koos voor het

Nederlandstalig onderwijs omdat mijn kinderen zo meer kans hebben op een job.

31           Helemaal mee eens

            21          Mee eens

1             Neutraal

           Mee oneens

3             Weet ik niet

Ik koos voor een

Nederlandstalige school omdat ikzelf/mijn partner minder goede ervaringen

hebben met Franstalig onderwijs in Brussel.

5                Helemaal mee eens

3                Mee eens

11             Neutraal

17             Mee oneens

18             Helemaal mee oneens

6                Weet ik niet

 

IK koos voor

een Nederlandstalig school…..

. voor de toekomst met mijn kinderen

. omdat ikzelf naar een Nederlandse school ben geweest en ik in het Frans minder goed zou kunnen helpen met het huiswerk.

. omdat mijn kinderen meertalig te maken

. omdat het taalniveau (Nederlands, Engels) beter is in het Nederlandstalig onderwijs

. voor de pedagogie van Het Nederlandstalig onderwijs

. voor de kleinschaligheid van de school

.  omdat de school biedt wat mijn kind nodig heeft

. het gedrag van de kinderen wordt aangepakt en ik zie verbetering

. ik wil ook dezelfde taal van mijn kinderen spreken.

A.   

Identiteit van de school.

De school komt duidelijk uit

voor haar identiteit (eigenheid) en project. (visie)

12         Helemaal mee eens

20         Mee eens

15         Neutraal

5            Mee oneens

7            Weet ik niet

 Het personeel staat

voor de identiteit van de school

15        Helemaal mee eens

23        Mee eens

11        Neutraal

5           Mee oneens

5           Weet ik niet

 Ik kan mij vinden

in de manier waarop de school omgaat met haar identiteit en zich profileert.

12         Helemaal mee eens

19         Mee eens

17         Neutraal

4           Mee oneens

7           Weet ik niet

 

 

Extra

toelichting/info/suggesties rond dit onderdeel:

 

. Structuur aanbieden

. Ronde tafelgesprekken met

de ouders, directie en leerkrachten

. Betere opvang na school met

regels, spelen in het Nederlands, kinderen niet vrij laten

. Respect, taal en lezen zijn

belangrijk

. Reglement toepassen

 

 

Verslag van het babbeluur (Nederlands)

 Verslag van het babbeluur (vertaling in het frans)