L5

Voorlezen 

Om de Nederlandse taal van zowel de kinderen van het 5de als die van de kleuters en het 1ste leerjaar te stimuleren gingen sommige kinderen van het 5de leerjaar voorlezen. Dit vonden ze zo leuk dat we dit elke vrijdag zullen doen in het 2de kleuterklasje bij juf Kim.

 

Sporttentoonstelling georganiseerd door enkele leerlingen van het 5de

Kookactiviteit georganiseerd door enkele leerlingen van het 5de

 

Lesje inhoud en gewicht

 

Tijdens de lessen zelf aan handel doen

 

Uitstap naar het museum van Natuurwetenschappen

Een lesje lengte en omtrek 

 

Eerste schooldag