Team

Het realiseren van het Sint-Martinus-opvoedingsproject is in handen van een aantal mensen. Deze vormen samen een TEAM.

 

Peter Droeshout: directeur

 Gaëlle Vanderhasselt: kinderverzorgster

 Barbara Vigne: Onthaalklas

  Elke Van Baelen: 1ste kleuterklas

 Kim borremans: 2de kleuterklas

 

 Ilse Van Grimberghen: 3de kleuterklas

Nathalie Claes: 3de kleuterklas + SES-ondersteuner

 Ingrid Waeyembergh: SES-leerkracht kleuterafdeling

Jelle De Wit: leerkacht kleuterturnen + lagere school

 Evelyn Jacquemyns: 1ste leerjaar

 

Celia Frenguellotti: 2de leerjaar

 Nathalie Heylens: 3de leerjaar

 

  …: 4de leerjaar

 Stephanie Claus: 5de leerjaar

 Ingrid Spelkens: 6de leerjaar

 

 Liesbeth Vanmorselbeen: godsdienst + SES-leerkracht

  Christien Lynen: SES-leerkracht

 

  Christelle Vanneste: Zorgleerkracht + SES-leerkracht

 

 Bedet Smeulders: Turnleerkracht lagere school

 

 Vicky Englebert: administratief bediende

 

 Greta Vander Elst

Annie Vastenavond

Onderhoud en

naschoolse opvang

 Ann Vanden Abbeele: verpleegster