Bestuursorganen

Het schoolbestuur

vzw Sint-Goedele Brussel

Verheydenstraat 39

1070 Anderlecht

Voorzitter: Piet Van Speybroeck

Algemeen directeur : Piet
Vandermot


De schoolraad
Adviserend orgaan naar het schoolbestuur toe.

Oudergeleding:

Geleding team:

Christelle Vanneste

De oudervereniging
Vertegenwoordigt alle ouders van de school.

Voorzitter:
Kris Ketelslegers
Leden:
Joris Bekaert
Petra De Ron
Hella Povazsay
Bohez Sun