Nieuws

 

 

 

Babbeluur: meertaligheid 

Op 5 december 2017 hielden we een 1ste babbelcafé op de school om er te praten over het taalbeleid en de meertaligheid op de school. Dit zijn de resultaten:

Resultaten

Ouderenquête: thema “meertaligheid”

(59 ingevulde formulieren)

 

 

Relatie taal en ouders.

 

Ik koos bewust voor een

Nederlandstalige school.

   

       55           Helemaal mee eens

       4             Mee eens

          

 

         1              Weet ik niet

 

Ik koos voor een

Nederlandstalige school omdat deze in de buurt was.

5              Helemaal mee eens

3              Mee eens

7              Neutraal

           17           Mee Oneens

            24           Helemaal mee oneens

Ik koos voor een

Nederlandstalige school omdat het Nederlandstalig onderwijs staat voor

kwaliteit.

22           Helemaal mee eens

23           Mee eens

7              Neutraal

4              Mee oneens

3              Helemaal mee oneens

Ik koos voor het

Nederlandstalig onderwijs omdat mijn kinderen zo meer kans hebben op een job.

31           Helemaal mee eens

            21          Mee eens

1             Neutraal

           Mee oneens

3             Weet ik niet

Ik koos voor een

Nederlandstalige school omdat ikzelf/mijn partner minder goede ervaringen

hebben met Franstalig onderwijs in Brussel.

5                Helemaal mee eens

3                Mee eens

11             Neutraal

17             Mee oneens

18             Helemaal mee oneens

6                Weet ik niet

 

IK koos voor

een Nederlandstalig school…..

. voor de toekomst met mijn kinderen

. omdat ikzelf naar een Nederlandse school ben geweest en ik in het Frans minder goed zou kunnen helpen met het huiswerk.

. omdat mijn kinderen meertalig te maken

. omdat het taalniveau (Nederlands, Engels) beter is in het Nederlandstalig onderwijs

. voor de pedagogie van Het Nederlandstalig onderwijs

. voor de kleinschaligheid van de school

.  omdat de school biedt wat mijn kind nodig heeft

. het gedrag van de kinderen wordt aangepakt en ik zie verbetering

. ik wil ook dezelfde taal van mijn kinderen spreken.

   

Identiteit van de school.

 

De school komt duidelijk uit

voor haar identiteit (eigenheid) en project. (visie)

12         Helemaal mee eens

20         Mee eens

15         Neutraal

5            Mee oneens

7            Weet ik niet

 Het personeel staat

voor de identiteit van de school

15        Helemaal mee eens

23        Mee eens

11        Neutraal

5           Mee oneens

5           Weet ik niet

 Ik kan mij vinden

in de manier waarop de school omgaat met haar identiteit en zich profileert.

12         Helemaal mee eens

19         Mee eens

17         Neutraal

4           Mee oneens

7           Weet ik niet

 

 

Extra

toelichting/info/suggesties rond dit onderdeel:

 

. Structuur aanbieden

. Ronde tafelgesprekken met

de ouders, directie en leerkrachten

. Betere opvang na school met

regels, spelen in het Nederlands, kinderen niet vrij laten

. Respect, taal en lezen zijn

belangrijk

. Reglement toepassen

 

 

Verslag van het babbeluur (Nederlands)

 Verslag van het babbeluur (vertaling in het frans)